May 7, 2020

Infravärme i bostaden

By Sonia

Infravärmaren värmer snabbt och effektivt upp uterummet

Infravärmare har blivit mycket populärt bland bostadsägare för att värma upp sin altan, inglasade balkong, terrass eller annat uterum. I takt med att efterfrågan har ökat har det utkommit nya modeller med olika effekt och monteringsanordning. Tack vare denna utveckling har fler kunnat använda infravärme för att värma upp sitt uterum och förlänga utesittarsäsongen.

 

Infraröda strålar för snabb och effektiv uppvärmning

En infravärmare kan mycket effektivt värma upp ett uterum med hjälp av infraröda strålar. Eftersom uppvärmningen går mycket snabbt behöver inte infravärmaren ständigt stå på utan kan slås igång när man vill utnyttja uterummet. En anledning till den snabba uppvärmningen är att de infraröda strålarna värmer upp ytor (exempelvis golv, tak, väggar och möbler) istället för den omgivande luften. I takt med att ytorna blir varma kommer värmen från dessa att sprida sig i uterummet och i sin tur värma upp luften.

 

Infraröda strålar är en ofarlig värmekälla

När begreppet infraröd strålning kommer på tal är det många som gör negativa associationer och blir oroliga att det ska vara hälsovådligt. En del tror att infraröd strålning liknar den radioaktiva strålning som används som energikälla i kärnkraftverk. Detta stämmer dock inte utan det är frågan om två helt olika typer av strålning varav den infraröda strålning som används av infravärmare är helt ofarlig. Det finns ingen anledning att oroa sig över att installera en infravärmare i sitt uterum, eftersom det är en mycket säker och pålitlig värmekälla.

 

Få jämförelsevis låg uppvärmningskostnad med infravärme

Uppvärmningskostnaden för en infravärmare är inte speciellt hög med tanke på hur effektiv den är i förhållande till sin storlek. I jämförelse med ett traditionellt uppvärmningssystem använder infravärmaren inte lika mycket energi för att värma upp ett specifikt utrymme. Detta är tack vare de infraröda strålarna som bekant endast värmer upp ytorna och inte luften. Denna egenskap gör också att infravärmaren inte är känslig för drag, eftersom värmen stannar kvar i väggar, möbler etcetera. Infravärmaren är således ett mycket effektivt uppvärmningsalternativ med en jämförelsevis låg uppvärmningskostnad.

 

Fördelar med att installera en infravärmare

Förutom att infravärmaren mycket snabbt och effektivt kan värma upp uterummet och skapa en behaglig temperatur finns det flera andra fördelar. En av dessa är den mycket enkla installationen. Så länge infravärmaren har en jordad stickpropp tillåts man själv utföra installationen genom att helt enkelt koppla den till ett eluttag. En annan positiv aspekt är att när infravärmaren väl är på plats behöver den inget underhåll. Tack vare det stora utbudet av olika modeller går det att hitta en infravärmare som passar det uterum där den ska installeras. Beroende på ens behov och storleken på uterummet går det att hitta en infravärmare med rätt antal watt, storlek och monteringsanordning. För bäst resultat rekommenderas att infravärmaren monteras antingen i taket eller på väggen, men till mindre uterum fungerar en mobil modell lika bra. Dessa är mycket smidiga, går enkelt att flytta på och ställs antingen på golvet eller på ett bord